• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش
سی پی یو سرور Intel Xeon E7520

سی پی یو سرور Intel Xeon E7520 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7520
 • تعداد هسته: 4
 • تعداد هسته مجازی: 8
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7530

سی پی یو سرور Intel Xeon E7530 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7530
 • تعداد هسته: 6
 • تعداد هسته مجازی: 12
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7540

سی پی یو سرور Intel Xeon E7540 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7540
 • تعداد هسته: 6
 • تعداد هسته مجازی: 12
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور اینتل Xeon E7-4807

سی پی یو سرور اینتل Xeon E7-4807

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7-4807
 • تعداد هسته: 6
 • تعداد هسته مجازی: 12
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon L7555

سی پی یو سرور Intel Xeon L7555

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon L7555
 • تعداد هسته: 8
 • تعداد هسته مجازی: 16
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon X7550

سی پی یو سرور Intel Xeon X7550 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon X7550
 • تعداد هسته: 8
 • تعداد هسته مجازی: 16
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon X7560

سی پی یو سرور Intel Xeon X7560 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon X7560
 • تعداد هسته: 8
 • تعداد هسته مجازی: 16
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7-4830

سی پی یو سرور Intel Xeon E7-4830

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7-4830
 • تعداد هسته: 8
 • تعداد هسته مجازی: 16
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7-8837

سی پی یو سرور Intel Xeon E7-8837

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7-8837
 • تعداد هسته: 8
 • تعداد هسته مجازی: 8
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7-8867L

سی پی یو سرور Intel Xeon E7-8867L

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7-8867L
 • تعداد هسته: 10
 • تعداد هسته مجازی: 20
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E7-4850

سی پی یو سرور Intel Xeon E7-4850 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E7-4850
 • تعداد هسته: 10
 • تعداد هسته مجازی: 20
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon E5502

سی پی یو سرور Intel Xeon E5502

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E5502
 • تعداد هسته: 2
 • تعداد هسته مجازی: 2
استعلام قیمت: 43629 - 021
سی پی یو سرور Intel Xeon X5560

سی پی یو سرور Intel Xeon X5560 Processor

 • نوع محصول: CPU سرور
 • برند: اینتل
 • مدل پردازنده: Intel Xeon X5560
 • تعداد هسته: 4
 • تعداد هسته مجازی: 8
استعلام قیمت: 43629 - 021
 • دسته‌ها

 • دسته‌ها

سبد خرید