• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش

Micron SSD 5210 MTFDDAK7T6QDE-2AV1ZAB

 • Part Number: MTFDDAK7T6QDE-2AV1ZAB
 • Product Line: 5210 ION
 • Capacity: 7680GB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان

Micron SSD 5210 MTFDDAK7T6QDE-2AV16FP

 • Part Number: MTFDDAK7T6QDE-2AV16FP
 • Product Line: 5210 ION
 • Capacity: 7680GB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان

Micron SSD 5210 MTFDDAK7T6QDE-2AV16AB

 • Part Number: MTFDDAK7T6QDE-2AV16AB
 • Product Line: 5210 ION
 • Capacity: 7680GB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZAB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZAB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZAB
 • Product Line: 5300 MAX
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDT-1AW16AB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDT-1AW16AB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDT-1AW16AB
 • Product Line: 5300 MAX
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDT-1AW15AB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDT-1AW15AB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDT-1AW15AB
 • Product Line: 5300 MAX
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Contact Factory
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZAB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZAB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZAB
 • Product Line: 5300 PRO
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDS-1AW16AB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDS-1AW16AB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDS-1AW16AB
 • Product Line: 5300 PRO
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Production
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 (MTFDDAK3T8TDS-1AW15AB:پارت نامبر) Micron SSD

Micron SSD 5300 MTFDDAK3T8TDS-1AW15AB

 • Part Number: MTFDDAK3T8TDS-1AW15AB
 • Product Line: 5300 PRO
 • Capacity: 3.84TB
 • part status: Contact Factory
 • package: 2.5 SSD
۰ تومان
 • دسته‌ها

 • دسته‌ها

سبد خرید