​تماس: 43629-021

دنبال کردن کانال شرکت دالمن در آپارات

پست الکترونیک: info@dap.co.ir​​​​​​​

لوگوی شرکت دالمن افزار پارسه
مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش
 (MZWLJ15THALA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZWLJ15THALA
 • Model: PM1733
 • Interface: PCIe® Gen4 x4/dual port x2
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 15.36 TB
۰ تومان
 (MZPLJ6T4HALA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZPLJ6T4HALA
 • Model: PM1735
 • Interface: PCIe® Gen4 x8
 • F/F: HHHL
 • Capacity: 6.4 TB
۰ تومان
 (MZPLJ12THALA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZPLJ12THALA
 • Model: PM1735
 • Interface: PCIe® Gen4 x8
 • F/F: HHHL
 • Capacity: 12.8 TB
۰ تومان
 (MZWLL6T4HMLA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZWLL6T4HMLA
 • Model: PM1725b
 • Interface: PCIe® Gen3 x4/dual port x2
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 6.4 TB
۰ تومان
 (MZPLL3T2HAJQ:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZPLL3T2HAJQ
 • Model: PM1725b
 • Interface: PCIe® Gen3 x8
 • F/F: HHHL
 • Capacity: 3.2 TB
۰ تومان
 (MZPLL12THMLA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZPLL12THMLA
 • Model: PM1725b
 • Interface: PCIe® Gen3 x8
 • F/F: HHHL
 • Capacity: 12.8 TB
۰ تومان
 (MZILT3T8HBLS:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZILT3T8HBLS
 • Model: PM1643a
 • Interface: SAS 12.0 Gbps
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 3.84 TB
۰ تومان
 (MZILT30THALA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZILT30THALA
 • Model: PM1643a
 • Interface: SAS 12.0 Gbps
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 30.72 TB
۰ تومان
 (MZILT1T9HBJR:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZILT1T9HBJR
 • Model: PM1643a
 • Interface: SAS 12.0 Gbps
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 1.92 TB
۰ تومان
 (MZILT15THALA:پارت نامبر) Samsung SSD Enterprise

SSD Enterprise

 • Part Number: MZILT15THALA
 • Model: PM1643a
 • Interface: SAS 12.0 Gbps
 • F/F: 2.5 inch
 • Capacity: 15.36 TB
۰ تومان
 • دسته‌ها

سبد خرید