• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش
HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit (500656-B21)

رم سرور HP 2GB PC3L-10600

 • نام محصول: HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500656-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500202-061
HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit (500658-B21)

رم سرور HP 4GB PC3-10600

 • نام محصول: HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500658-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500203-061
HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit (593339-B21)

رم سرور HP 4GB PC3-10600 (DDR3-1333)

 • نام محصول: HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 593339-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 591750-071
HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit (500662-B21)

رم سرور HP 8GB PC3-10600 (DDR3-1333)

 • نام محصول: HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500662-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500205-071
HP 16GB (1x16GB) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 Memory Kit (500666-B21)

رم سرور HP 16GB DDR3-1066

 • نام محصول: HP 16GB (1x16GB) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500666-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500207-071
HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit (604504-B21)

رم سرور HP 4GB PC3L-10600

 • نام محصول: HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 604504-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 605312-071
HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit (604506-B21)

رم سرور HP 8GB DDR3-1333

 • نام محصول: HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 604506-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 605313-071
HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 LP Memory Kit (627812-B21)

رم سرور HP 16GB PC3L-10600 (DDR3-1333)

 • نام محصول: HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 LP Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 627812-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 628974-081
HP 1GB (1x1GB) Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit (500668-B21)

رم سرور HP 1GB PC3-10600

 • نام محصول: HP 1GB (1x1GB) Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500668-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500208-061
HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit (500670-B21)

رم سرور HP 2GB DDR3-1333

 • نام محصول: HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500670-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500209-061
HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit (500672-B21)

رم سرور HP 4GB PC3-10600 (DDR3-1333)

 • نام محصول: HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 500672-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500210-071
HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 LP Memory Kit (627814-B21)

رم سرور HP 32GB PC3L-8500 (DDR3-1066)

 • نام محصول: HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 LP Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 627814-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 628975-081
HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647909-B21)

رم سرور HP 8GB PC3L-10600E (DDR3-1333)

 • نام محصول: HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 647909-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 647658-081
HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Power Memory Kit (619488-B21)

رم سرور HP 4GB PC3L-10600

 • نام محصول: HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Power Memory Kit
 • نوع محصول: Server Memory
 • برند: HPE
 • شماره فنی (Part Number): 619488-B21
 • شماره مونتاژ (Assembly Part Number): 500222-071
سبد خرید