​تماس: 43629-021

پست الکترونیک: info@dap.co.ir​​​​​​​

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه ششم، پلاک ۱۰، واحد ۱​​​​​​​​​​​​​​

برای اطلاع از قیمت به روز تماس بگیرید. "دالمن بزرگترین وارد کننده سرور و تجهیزات سرور در ایران"

فکس دالمن افزار پارسه
ایمیل دالمن افزار پارسه
شماره تماس جهت مشاوره با دالمن افزار پارسه
آدرس وبسایت دالمن افزار پارسه

Fax

Telephone

Email

Website

اطلاعات تماس با دالمن

آدرس 
شماره های تماس


تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه ششم، پلاک ۱۰، واحد ۱

021-43629
​​​​​​​021-91001790

پست الکترونیک

info@dap.co.ir

آدرس شرکت دالمن افزار پارسه
شماره‌های تماس شرکت دالمن افزار پارسه
پست الکترونیک شرکت دالمن افزار پارسه
فکس و کد پستی

فکس : داخلی ۹

کد پستی : ۱۵۱۱۷۴۳۱۱۱

فکس و کدپستی شرکت دالمن افزار پارسه

ارتباط با دالمن

سبد خرید